Условия за онлайн резервации

Информация за администратора:

„БОРИКА – ЧЕПЕЛАРЕ“ АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 200096320 и адрес гр. Чепеларе, ул. ВАСИЛ ГАДЖУРОВ № 53.

 

Общи условия за онлайн резервации на сайта на Хотел Борика


РЕЗЕРВАЦИИ И НАСТАНЯВАНЕ

Хотел Борика се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация, в пълното им количество и качество според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

В резервацията за деца се приемат само лицата, които нямат навършена съответно посочената възраст към датата на пристигането.


ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на хотел Борика са в лева (BGN), с включени ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния период.

При извършване на онлайн резервации с цел гаранция е необходимо да се заплати 30% от общата сума на резервацията по банков път в срок от 3 работни дни от момента на резервацията. Клиентът получава данни за плащането на посочения при резервация имейл адрес.

В случай на неправилно попълнени детайли от Ваша страна при резервация, Ви уведомяваме, че хотел Борика си запазва правото да изиска допълнително заплащане в деня на настаняване.

Хотел Борика запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.


АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече платена онлайн резервация от страна на клиента, хотел Борика възстановява при поискване заплатената сума, като начислява съответната неустойка:

Промени по резервация без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване.

Анулация без неустойка се прави до 14 дни преди датата на настаняване.

При променя или анулация след този срок се дължи неустойка в размер предплатения депозит.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента. Възстановяването на суми поради анулация се извършва в  30-дневен период в зависимост от начина на плащане, сумите се възстановяват само и единствено към банковата сметка, от която са получени. Данните за вашата карта се използват само от банката посредник и не се съхраняват от нас.


ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

1. Чрез банков трансфер

Плащането на депозитната сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок от 3 работни дни. След осъществяване на плащането е препоръчително да се изпрати копие от платежния документ на hotel.borika@gmail.com, като задължително се впише резервационният номер в основанието за плащане.

2. На рецепцията на хотел Борика

Остатъчната сума може да платите при пристигане на рецепцията на хотел Борика с дебитна/кредитна карна или в брой.

ВАЖНО!

Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок, Вашата резервация ще бъде автоматично анулирана от резервационната система. 

В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече онлайн резервация, моля свържете се с нас на e-mail: hotel.borika@gmail.com.

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с онлайн резервации в хотел Борика до e-mail: hotel.borika@gmail.com. или позвънете на телефон: +359 309 57 501.

За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА ХОТЕЛ БОРИКА.