Четвъртък, 30.11.2023
РЕСТОРАНТ "БОРИКА"
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
Интернет
Видеонаблюдение
Интернет
През лятото на 2016 г беше подменена и разширена цяла интернет инфраструктура на комплекса. Инсталирани са допълнителни безжични точки за достъп, така че цялия комплекс включително и вътре във стаите има добро покритие. Нашите гости вече ще могат да си въшят работата свързана с интернет, да се свързват със своите близки, да сърфират в интернет от своите стаи.

HOTEL BORIKA Website - Copyright 2006 - 2023.